Advokatska kancelarija Nikolić
Advokat Zoran Nikolić

„Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji”
Leonardo da Vinči
ipad
Advokat Zoran Nikolić

O nama

Advokat Zoran Nikolić je prvog septembra 2000. godine osnovao Advokatsku kancelariju koja se u prvih deset godina svog rada usko specijalizovala za oblast radnog prava. Počev od 2010. godine specijalizaciju smo proširili i na oblast privrednog prava i to statusnog, ugovornog i poreskog prava a čemu su svojim radom dopirneli i saradnici kancelarije.
Naša Advokatska kancelarija je zasnovana na porodičnim vrednostima i član je Advokatske komore u Kragujevcu. Naša praksa se mahom fokusira na zastupanje domaćih i stranih pravnih lica pred sudovima i organima uprave i na pružanje usluga pravnog savetovanja i konsaltinga.
Klijentima pružamo kontinuirano praćenje svih segmenata poslovanja i nastojimo da stručnim savetima pozitivno utičemo na rešavanje problema sa kojima se Klijenti suočavaju.
Osnovni postulati našeg rada jesu poštovanje Zakona o advokaturi i Kodeksa profesionalne etike advokata. Nastojimo da kontinuiranim usavršavanjem svojih saradnika pratimo svetske trendove u oblasti advokature kao i da pratimo promene u pravnom sistemu do kojih dolazi zbog čestih izmena zakona u našoj zemlji.

member
Ivana Milojević
Advokat
member
Andreja Nikolić
Diplomirani pravnik
member
Vojislav Nikolić
Advokatski pripravnik

Oblasti rada

Krivično pravo

Obligaciono pravo

Porodično pravo

Nasledno pravo

Kompanijsko pravo

Autorsko pravo

Background

Preuzimanja

Naša kancelarija je uspostavila saradnju sa vodećom kopmpanijom u oblasti pravne infromatike PARAGRAF koja svojim klijentima obezbeđuje, brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspešno i zakonito poslovanje u Republici Srbiji – dakle, sve za primenu prava na dohvat ruke. Kao rezultat te saradnje, na našem sajtu dostupni su najnoviji zakoni koje možete preuzeti.

Klijenti i saradnici

Poslovna referenca Advokatske kancelarije Nikolić su eminentni klijenti sa kojima smo sarađivali ili još uvek sarađujemo.